MAAILMA TUTUKSI RY

GET TO KNOW THE WORLD ASSOC.

Mare Balticum-Mare Nostrum All different - All Equal Cultural Diversity

    producerar samhälleliga och undervisningsändamål avsedda program för internationell distribution.


      utarbetar program för innehållsproduktion för skolornas distansundervisning.


        stöder verksamhetsplanerna i EU:s mediaprogram.